Powered by Smartsupp

Polityka prywatności

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2015) informuje, iż:

1/ Administratorem Pani/Pana usług danych osobowych jest:
Meble Kampra sp.j. A. Więcek M. Więcek P. Więcek
z siedzibą w Nochowie ul. Brzozowa 1 63-100 Śrem
NIP 785-179-94-03 REGON 360510452

2/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy –na podstawie Art.6 ust. 1 ;lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

3/ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

4/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres przedmiotu umowy , a po ustaniu tego okresu przez czas wynikający z przepisów prawa.

5/ posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6/ ma Pani/Pan wniesienia skargi do organu nadzorczego

7/ podanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże odmowa podanych danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Nasze realizacje