KCEiK, Śrem

Katolickie Centrum Edukacji i Kultury, Śrem